Τόμος 31 - Τεύχος 1: 2022

Αρτηριακή Υπέρταση Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Τόμος 31 - Τεύχος 1: 2022

Δείτε ολόκληρο το Tεύχος Περιεχόμενα
Περιεχόμενα   Σελίδα
Ταυτότητα

Ταυτότητα

Πρόλογος

Πρόλογος

Διακεκριμένοι επιστήμονες

Peter M. Nillson

10
Επίκαιρα άρθρα

Beneficial effects on blood pressure and central hemodynamics of newer anti-glycaemic drugs - An update 2022
P.M. Nilsson

11

Η πρώιµη επίδραση της δαπαγλιφλοζίνης στους δείκτες παραµόρφωσης και στις ιστικές ταχύτητες Doppler της διαστολικής λειτουργίας σε διαβητικούς ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια µε µειωµένο κλάσµα εξώθησης
Σ. Μαραγκουδάκης, M. Μαρκέτου, Β. Κατσή, M. Μαµαλουκάκη, K. Τσιούφης, Γ. Κοχιαδάκης

15
Aνασκοπήσεις κλινικής πράξης

Κλινική παρουσίαση και διαγνωστική προσέγγιση φαιοχρωµοκυττώµατος: Παρουσίαση περιπτώσεων και ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Π. Ανυφαντή, Α. Λαζαρίδης, Κ. Μαστρογιάννης, Κ. Τάσιος, Δ. Βασιλάκου, Α. Κυριαζίδου, Φ. Αρουτσίδης, Ό. Παυλίδου, Ε. Παπουτσοπούλου, Β. Κώτσης, Α. Τριανταφύλλου, Ι. Ζαρίφης, Σ. Δούµα, Ε. Γκαλιαγκούση

22

Συσχέτιση ανακλώµενων κυµάτων πίεσης και µάζας αριστερής κοιλίας: δεδοµένα από 24ωρη περιπατητική καταγραφή - µελέτη SAFAR
Δ. Μουζιούρας, Φ. Καραχάλιας, Λ. Γιόφογλου, Π.Π. Σφηκάκης Α.Δ. Πρωτογέρου, Α.Α. Αργύρης

31

Αρτηριακή υπέρταση και ιατρική της ακριβείας - O ρόλος της πρωτεωµικής ανάλυσης
Δ. Πολύζος, Σ. Δρογκάρης, Δ. Κωνσταντινίδης, Μ. Μακρυδάκης, Α. Βλάχου, Α. Μήλιου, Φ. Τατάκης, Π. Ηλιάκης, Κ. Θωµόπουλος, Δ. Βλαχάκος, Κ. Τσιούφης

40

Ασταθής υπέρταση
Η. Σανίδας, Δ. Παπαδόπουλος, Χ. Γράσσος, Μ. Βέλλιου, Α. Φώτσαλη, Θ. Αναστασίου, Θ. Λύτρα, Ε. Μιχαλάκη, Ι. Μπαρµπετσέας

51
Πρωτότυπες εργασίες

Στρατηγική θεραπείας και ρύθµιση της υπέρτασης σε ασθενείς υπό αγωγή µε βάση την ολµεσαρτάνη: µη παρεµβατική µελέτη “Family” στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα
Α. Κόλλιας, Γ. Κατσιµαγκλής, Α. Μαστροκωστόπουλος, Γ.Σ. Στεργίου; Εκ µέρους των ερευνητών της µελέτης “Family”

60

Επίδραση των SGLT-2 αναστολέων στην περιπατητική ή στατική αρτηριακή σκληρία: Μετα-ανάλυση τυχαιοποιηµένων κλινικών δοκιµών
Δ. Πατουλιάς, Μ. Μαυρίδου, Κ. Ιµπριάλος, Κ. Κουτσαµπασόπουλος, Α. Κατσιµάρδου, Κ. Σταυρόπουλος, Φ. Σίσκος, Α. Φώλα, Κ. Χρήστου, Ν. Χατζηπαπά, Α. Μπούλµπου, Ε. Τζίτζη, Μ. Τουµπουρλέκα, Ε. Λιάζου, Χ. Παπαδόπουλος, Μ. Δούµας

66
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Δευτεροπαθής υπέρταση
E. Μιχαηλίδης, I. Ζαρίφης

70

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica