Τόμος 29 - Τεύχος 1: 2020

Αρτηριακή Υπέρταση Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Τόμος 29 - Τεύχος 1: 2020

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα   Σελίδα
Διακεκριμένοι επιστήμονες

Albert Ferro

11
Επίκαιρα άρθρα

Chronotherapy of hypertension: Time really is of the essence in treating high blood pressure
Albert Ferro

12-14

Νεφρική συμπαθητική απονεύρωση: Απόψεις Ελλήνων ειδικών στην υπέρταση
Μ. Δούμας, Ε. Ανδρεάδης, Μ. Ανδρόνογλου, Δ. Βλαχάκος, Ε. Γκαλιαγκούση, Χ. Γράσος

15-23
Aνασκοπήσεις κλινικής πράξης

Αρτηριακή Υπέρταση και Υποκλινικές βλάβες καρδιάς
Θ. Καλός, Β. Κατσή, Κ. Τσιούφης, Δ. Τούσουλης

24-28

Αντιυπερτασικά φάρμακα και καρκίνος δέρματος
Β. Γέρμαν, Ε. Ράλλης, Μ. Καλλίστρατος

29-33

Η χρήση των ανταγωνιστών των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών σε ασθενείς με ΧΝΝ: Νεφροπροστατευτικές δράσεις και το πρόβλημα της υπερκαλιαιμίας
Ε. Μέμμος, Α. Ιωάννου, Μ.-Ε. Αλεξάνδρου, Π. Σαραφίδης

34-47

Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης
Π. Ανυφαντή, Ε. Γκαλιαγκούση, Β. Νικολαΐδου, Ε. Γαβριηλάκη, Ν. Κολέτσος, Σ. Δούμα

48-56

Μεταβολές των δεικτών αρτηριακής σκληρίας σε επιπλακείσα κύηση και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Ε. Φυλάκη, Μ. Ποικιλίδου, Π. Ζεμπεκάκης

57-65
Πρωτότυπες εργασίες

Η επίδραση της μείωσης του ξηρού βάρους βάσει υπερήχου των πνευμόνων στις διαστάσεις και τη λειτουργία των καρδιακών κοιλοτήτων σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση
Χ. Λουτράδης, Π.Α. Σαραφίδης, Χ. Παπαδόπουλος, Β. Σαχπεκίδης, R. Ekart, B. Krunic, Ε. Παγκουρέλιας, Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Καρπέτας, Α. Μπίκος, Ι. Τσουχνικάς, Ν. Πυργίδης, Ι. Μηνοπούλου, Μ.-Ε. Αλεξάνδρου, Ε. Μητσόπουλος, C. Torino, Γ. Ευστρατιάδης, Αικ. Παπαγιάννη, C. Zoccali

66-69

Αρτηριακή σκληρία, συμμόρφωση στην αγωγή και γνωστική λειτουργία
Ρ. Καλαϊτζίδης, Β. Τσιμιχόδημος, Δ. Σταγκίκας, Θ. Παναγιωτοπούλου, Κ. Παππάς, Χ. Γεωργίου, Π. Γκαρζονίκα, Β. Κοίλιας, Ο. Μπαλάφα, Μ. Ελισάφ

70-73
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Εκσεσημασμένη υποκαλιαιμία και υπέρταση σε νέα ασθενή
Π. Ανυφαντή, Κ. Μαστρογιάννης, Α. Λαζαρίδης, Α. Τριανταφύλλου, Β. Νικολαΐδου, Ε. Γκαλιαγκούση, Σ. Δούμα

74-79
Ιατρείο υπέρτασης

Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση – Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
Α. Χατζητόλιος

80-81
Ενημέρωση

Κορωνοϊός SARS-CoV2 (COVID-19)

82-84

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica