Τόμος 27 - Τεύχος 1: 2018

Αρτηριακή Υπέρταση Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Τόμος 27 - Τεύχος 1: 2018

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα   Σελίδα
Διακεκριμένοι επιστήμονες

Eoin O’Brien

9
Επίκαιρα άρθρα

Ambulatory blood pressure monitoring: the ‘gold standard’ for the diagnosis and management of hypertension in general practice
Eoin O’Brien

10

24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης
Ε. Μανιός, Φ. Μίχας, Αικ. Λύκκα, Ν. Ζακόπουλος

15
Aνασκοπήσεις κλινικής πράξης

Η μέθοδος LASCA στη μελέτη της μικροκυκλοφορίας και της ενδο-κλινικής πράξης θηλιακής λειτουργίας στην αρτηριακή υπέρταση
Α. Λαζαρίδης, Π. Δόλγυρας, Ε. Γκαλιαγκούση, Σ. Δούμα

22

Αρτηριακή υπέρταση και στεφανιαία νόσος
Ν. Γούλιαρος, Ι. Ζαρίφης

29

Επιδημιολογία και παθογένεια της ανθεκτικής υπέρτασης στη χρόνια νεφρική νόσο
Ε. Παπακωνσταντίνου, Ε. Χαμπίδου, Μ.Ι. Ποικιλίδου, Π.Ι. Γεωργιανός, Π.Ε. Ζεμπεκάκης

35
Πρωτότυπες εργασίες

Η επίδραση των παραγόντων κινδύνου και της αρτηριακής υπέρτασης εργασίες στην έκταση της στεφανιαίας νόσου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Η. Σανίδας, Α. Αθανασίου, Θ. Παπαϊωάννου, Κ. Τάτση, Κ. Ζέρβα, Κ. Τσάκαλης, Δ. Δάμπασης, Μ. Βέλλιου, Δ. Παπαδόπουλος, Ι. Μπαρμπετσέας

50

Περιπατητική καταγραφή παραμέτρων αρτηριακής σκληρίας και καρδιαγγειακή και ολική θνησιμότητα σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση
Π.Α. Σαραφίδης, Χ. Λουτράδης, Α. Καρπέτας, Γ. Τζάνης, Α. Πιπερίδου, Γ. Κουτρούμπας, Β. Ράπτης, Α. Μπίκος, Χ. Συργκάνης, Β. Λιακόπουλος, Γ. Ευστρατιάδης, Α. Λαζαρίδης

57
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Nέος ασθενής με μόρφωμα επινεφριδίου και αρτηριακή υπέρταση
Θ. Ρεπανάς, Α. Λαζαρίδης, Ε. Γκαλιαγκούση, Δ. Σατραζάνης, Ι. Ζαρίφης, Σ. Δούμα

60
Ιατρείο υπέρτασης

Περιγραφή του Κέντρου Αριστείας στην Υπέρταση Α' Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
Π.Ε. Ζεμπεκάκης

66

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica