Τόμος 17 - Τεύχη 2-3: 2008

Αρτηριακή Υπέρταση Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Τόμος 17 - Τεύχη 2-3: 2008

Περιεχόμενα   Σελίδα
Aνασκοπήσεις κλινικής πράξης

Υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσος
Φ. Παπουλίδου, Μ. Ποικιλίδου, Α. Λαζαρίδης

99

Ο ρόλος των ενδοθηλινών στην αρτηριακή υπέρταση
Β. Καλλές, Β. Παντελίδου, Ι. Κυριακίδης, Ι. Στυλιάδης

109

Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στην αρτηριακή υπέρταση: Μέθοδοι εκτίμησης, προγνωστική αξία και δυνατότητες παρέμβασης
Ι.Τζιόμαλος, Χ. Ζαμπούλης

117

Η επίδραση των στατινών στην αρτηριακή υπέρταση: μια ανασκόπηση των πειραματικών και κλινικών δεδομένων
Α.Ι. Κανάκη, Π.Α. Σαραφίδης, Π. Γεωργιανός, Α.Ν. Λαζαρίδης

128
Πρωτότυπες εργασίες

Η συμπληρωματική από του στόματος χορήγηση ασβεστίου αυξάνει την ινσουλινική ευαισθησία σε ασθενείς με υπέρταση και μεταβολικό σύνδρομο
Μ.Ι. Ποικιλίδου, Χ.Δ. Μπεφάνη, Π.Α. Σαραφίδης, Γ.Γ. Κολιάκος, Ι.Μ. Τζιόλας, Π.Ε. Ζεμπεκάκης, Κ.Α. Κοζάκος, Ι.Γ. Γιώβος, Α.Ν. Λαζαρίδης

140

Συμμετοχή του ανταλλάκτη Na+/H+ στο σηματοδοτικό μονοπάτι που επάγει η AngII σε μονοκύτταρα υπερτασικών ατόμων
Λ. Ρίζεκ, Ξ. Σάιλερ, Μ. Σαρηγιάννη, Γ. Κολιάκος, Μ. Καλογιάννη, Κ. Παλέτας

153
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Εκσεσημασμένη μυϊκή αδυναμία ως πρώτη κλινική εκδήλωση πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού σε ηλικιωμένο ασθενή με ετερόπλευρη υπερπλασία επινεφριδίου
Π. Κοτσάφτης, Χ. Σαββόπουλος, Δ. Αγαπάκης, Ρ. Κηπάρογλου, Β. Τζιούφα, Β. Παπαδόπουλος, Ε. Φαχαντίδης, Α. Χατζητόλιος

163

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica