Υπέρταση και COVID-19: Τρέχοντα στοιχεία και προοπτικές

08/04/2022 , Hypertasi

Η έξαρση της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19), που προκαλείται από σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο από τον ιό SARS-CoV-2, αποτελεί πραγματική πρόκληση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.

Το αρσενικό φύλο, η μεγαλύτερη ηλικία και η συνύπαρξη χρόνιων συννοσηροτήτων έχουν περιγραφεί ως οι πιο σχετικές καταστάσεις που σχετίζονται με χειρότερη πρόγνωση. Οι πρώτες αναφορές ανέφεραν ότι η υπέρταση μπορεί να αντιπροσωπεύει παράγοντα κινδύνου για ευαισθησία στη λοίμωξη SARS-CoV-2, πιο σοβαρή πορεία του COVID-19 και αυξημένους θανάτους που σχετίζονται με την COVID-19. Ωστόσο, ο ανεξάρτητος ρόλος της υπέρτασης παραμένει υπό συζήτηση, καθώς η υπέρταση συνδέεται συχνά με τη μεγαλύτερη ηλικία και άλλους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου στον γενικό πληθυσμό, οι οποίοι μπορεί επίσης να συμβάλουν στη λοίμωξη SARS-Cov-2 και το COVID-19.

Επιπλέον, ο ρόλος των αντιυπερτασικών φαρμάκων, κυρίως αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου (ACEIs) και ARBs (αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης) στην ανάπτυξη και την έκβαση του COVID-19 φαινόταν αρχικά αμφιλεγόμενος. Πράγματι, προκλινικές μελέτες που χρησιμοποιούν αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων είχαν προτείνει μια πιθανή αύξηση της ρύθμισης του ενζύμου 2 (ACE2) που μετατρέπει την αγγειοτενσίνη, το οποίο είναι ο βασικός υποδοχέας δέσμευσης που προάγει την είσοδο κυττάρων του SARS-CoV-2 στον οργανισμό. Οι αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης (renin-angiotensin system, RAS) μπορεί δυνητικά να αυξάνουν την έκφραση του ACE2, επομένως, είχε αρχικά υποτεθεί ότι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να συμβάλουν σε υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και βαρύτερη πορεία του COVID-19. Ωστόσο, αρκετές κλινικές εκθέσεις δεν υποστηρίζουν έναν επιζήμιο ρόλο των αναστολέων RAS στο COVID-19 και έχει αναπτυχθεί έντονη συζήτηση σχετικά με την απόσυρση ή τη διατήρηση της αγωγής κατά τη διάρκεια της λοίμωξης με COVID-19.

Επιπλέον, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι παρόλο που η υπέρταση υπάρχει συχνά σε ασθενείς με COVID-19, αυτή η παθολογική κατάσταση δεν διαδραματίζει ανεξάρτητο ρόλο στη λοίμωξη SARS-Cov-2 και την εξέλιξη της COVID-19. Αντίθετα, η υψηλότερη ανεξέλεγκτη υπέρταση μπορεί να συμβάλει σε μια πιο σοβαρή πορεία της νόσου, λόγω της σύνδεσής της με βλάβες οργάνου στόχου, συμπεριλαμβανομένης της αγγειακής αναδιαμόρφωσης, η οποία μπορεί να επιδεινώσει την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, την ενδοθηλιακή βλάβη και την ενδοθηλιίτιδα που προκαλείται από τη λοίμωξη SARS-Cov-2. Αν και ένα μεγάλο σώμα αποδεικτικών στοιχείων υποστηρίζει την ασφάλεια και ακόμη και τον προστατευτικό ρόλο των αναστολέων RAS κατά τη διάρκεια του COVID-19, απαιτούνται περαιτέρω τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για την επιβεβαίωση ευρημάτων που προέρχονται κυρίως από μελέτες παρατήρησης και αρχεία ασθενών.

Τέλος, πολλά κενά γνώσης παραμένουν να καλυφθούν, ιδίως όσον αφορά τον συνολικό αντίκτυπο της υπέρτασης στη λοίμωξη SARS-CoV-2 και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων επιπτώσεων όπως το σύνδρομο μετά το COVID και το μακροχρόνιο COVID. Από αυτή την άποψη, η υπέρταση εξακολουθεί να αποτελεί «κινούμενο στόχο» στη διαχείριση της νόσου COVID-19.

Βιβλιογραφία:
Gallo G, Calvez V, Savoia C. Hypertension and COVID-19: Current Evidence and Perspectives. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2022 Feb 20:1–9. doi: 10.1007/s40292-022-00506-9. Epub ahead of print. PMID: 35184271; PMCID: PMC8858218.

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica