Στεργίου Γεώργιος Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή,Γ' Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Σωτηρία», Αθήνα

Περιγραφή

Tο Κέντρο Υπέρτασης (ΚΥ) ιδρύθηκε το 1992 με το πρόγραμμα STRIDE Hellas-7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη «Δημιουργία Υποδομής Έρευνας» από τους καθηγητές Θ. Μουντοκαλάκη, Α. Αχείμαστο και Γ. Στεργίου. Περιλαμβάνει γραμματεία, τακτικό εξωτερικό ιατρείο, κλινική ημέρας και ερευνητικό εργαστήριο αναιμάκ́των τεχνικών μελέτης του καρδιαγγειακού συστήματος και τεχνικών αξιολόγησης της αρτηριακής πίεσης.

Εί́ναι διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο έρευνας στην κλινική υπέρταση και στην ανάπτυξη και πιστοποίηση νέας ιατρικής τεχνολογίας. Συμμετέχει σε δραστηριότητες ανάπτυξης πρωτοκόλλων πιστοποίησης σε συνεργασία με τον οργανισμό ΑΑΜΙ (American Association for the Advancement of Medical Instrumentation) και ISO (International Organization for Standardization). Η ετήσια συνάντηση 2017 των οργανισμών αυτών θα πραγματοποιηθεί από το ΚΥ στην Αθήνα.

Έχει πιστοποιηθεί ως Hypertension Excellence Center από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης.

Προσωπικό

 • Γ. Στεργίου, Καθηγητής Παθολογίας-Υπέρτασης
 • Α. Αχείμαστος, Oμότιμος Καθηγητής Παθολογίας
 • Α. Κόλλιας, Παθολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ
 • Α. Δεστούνης, Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Α. Κανελλόπουλος, Παθολόγος, Μετεκπαιδευόμενος στην υπέρταση
 • Α. Ντινέρη, Ειδικευόμενη Παθολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
 • Κ. Κυριακούλης, Ιατρός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
 • E. Σταμπολλίου, Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης
 • Α. Κιτσαρά, Γραμματέας – Νοσηλεύτρια

Oργάνωση – Λειτουργία

Ακολουθείται γραπτό πρωτόκολλο οργάνωσης και λειτουργίας. Τα δεδομένα καταγράφονται ηλεκτρονικά με πρότυπο της Glasgow Univer­sity CVRF Clinic, HC version III. Πραγματοποιείται περιοδική πιστοποίηση συμφωνίας παρατηρητών με πρωτόκολλο της Βρετανικής Εταιρείας Υπέρτασης.

Κλινικό έργο

Εξετάζονται 80-100 ασθενείς/εβδομάδα. Παραπέμπονται επίσης έφηβοι και παιδιά. Στη βάση δεδομένων είναι καταγεγραμμένοι >10.000 ασθενείς.

Διαγνωστικός έλεγχος: Central BPΜ, PWV, CAVI, US IMT, 24h ABPM, 24h Central BPM, 24h Holter, HBPM, oscill-ΑΒΙ, US LVMI κ.ά.

Εκπαιδευτικό έργο

Περισσότεροι από 30 γιατροί (παθολόγοι, καρδιολόγοι, νεφρολόγοι, παιδίατροι, γενικοί ιατροί) έχουν μετεκπαιδευτεί για 1 έτος.

Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 σεμινάρια ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στην υπέρταση.

Διατριβές

Εκπόνηση 23 διδακτορικών διατριβών στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του ΚΥ.

Γραμμές έρευνας

 1. Ανάπτυξη, διεθνής πιστοποίηση νέας τεχνολογίας/μεθοδολογίας αιμοδυναμικής αξιολόγησης καρδιαγγειακού συστήματος.
 2. Υπέρταση παιδιών-εφήβων.
 3. Τεχνικές αξιολόγησης κεντρικής πίεσης και ελαστικών ιδιοτήτων αρτηριών.
 4. Κλινική φαρμακολογία.
 5. Καρδιαγγειακή επιδημιολογία.

Δημοσιεύσεις

Περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις σε περιοδικά PubMed και περίπου 200 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.

Αναφορές (citations) σε περίπου 13.000 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις. Περιλαμβάνονται αναφορές σε Κατευθυντήριες Oδηγίες της Ευρωπαϊκής, Αμερικανικής, Βρετανικής, Ιαπωνικής Εταιρείας Υπέρτασης κ.α. και σε κλασικά textbooks.

Συνεργασίες

Με ερευνητικές ομάδες σε Ιρλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Βρετανία, Φιλανδία, ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Κορέα κ.α.

gstergi@med.uoa.gr

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica