Γράσσος Χαράλαμπος Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
Ιατρείο Προληπτικής Καρδιολογίας - Χαράλαμπος Γράσσος, διευθυντής καρδιολόγος.

Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα

Ιστορική αναδρομή

Το Ιατρείο Υπέρτασης στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, ένα από τα μεγαλύτερα τραυματιολογικά νοσοκομεία των Βαλκανίων, ιδρύθηκε το 1994 από τον αείμνηστο Δ/ντη της Καρδιολογικής Κλινικής Κ. Κελεσίδη, με υπεύθυνο ιατρό τον Γεώργιο Φλώρο, Διευθυντή Καρδιολόγο. Από το 2013 και μετέπειτα το Ιατρείο μετονομάσθηκε σε Ιατρείο Προληπτικής Καρδιολογίας με υπεύθυνο τον Χάρη Γράσσο, Διευθυντή Καρδιολόγο.

To έργο

Το ιατρείο λειτουργεί 2 φορές την εβδομάδα, από τον υπεύθυνο του τμήματος και τον Διευθυντή Γεώργιο Φλώρο, επικουρούμενο από ιατρούς που εξειδικεύονται στην υπέρταση διαφόρων παθολογικών ειδικοτήτων, αλλά και ειδικευμένους καρδιολόγους, με αποτέλεσμα στα 25 και πλέον χρόνια να έχει εκπαιδευθεί πλήθος ιατρών στο γνωστικό αυτό αντικείμενο.

Σκοπός του Ιατρείου είναι η αιτιολογική προσέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης, σε κλινικό, παρακλινικό επίπεδο με αναίμακτες ή και αιματηρές τεχνικές καθώς και η άμεση ανίχνευση της βλάβης των οργάνων-στόχων που προκαλεί η αρτηριακή υπέρταση. Ταυτόχρονα προτείνεται στους ασθενείς η κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή, αλλά και η θεραπευτική προσέγγιση συννοσηροτήτων όπως δυσλιπιδαιμία και στεφανιαία νόσος. Παράλληλα το Ιατρείο οργανώνει τη διαχρονική παρακολούθηση των υπερτασικών, π.χ., ανα τρίμηνο, εξάμηνο και τέλος υπάρχει συνεχής συμβουλευτική προσέγγιση για θέματα υπέρτασης – δυσλιπιδαιμίας στον Παθολογικό Τομέα του Νοσοκομείου (παθολόγοι – νευρολόγοι – ρευματολόγοι) αλλά και στον Χειρουργικό Τομέα στο πλαίσιο της προεγχειρητικής προετοιμασίας του υπερτασικού ασθενούς.

Το συγκεκριμένο Ιατρείο αναγνωρίστηκε το 2013 ως Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση στην Ευρώπη, και συγκαταλέγεται στα 115 ευρωπαϊκά κέντρα αλλά και στα 15 ελληνικά κέντρα που έχουν αυτή την ιδιαίτερη τιμητική διάκριση. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταξίωση του κέντρου αποτελεί ο μεγάλος αριθμός εξεταζομένων υπερτασικών ασθενών, περίπου 60 τον μήνα, αλλά και οι δυνατότητες του τμήματος να εκτελεί στεφανιογραφίες και πλήθος αναίμακτων μεθόδων, όπως δυναμική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη του μυοκαρδίου και πρόσφατα αξονική στεφανιογραφία. Σχεδόν όλοι οι εξεταζόμενοι υποβάλλονται σε ΗΚΓ ηρεμίας – πλήρη εργαστηριακό έλεγχο καθώς και υπέρηχο καρδιάς–καρωτίδων έσω μέσου χιτώνα, καθώς και αγγειολογικό έλεγχο από το αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου.

Εξοπλισμός του Κέντρου

  • 3 συσκευές 24ωρης μέτρησης της ΑΠ (Novacor –Spacelabs)
  • 5 συσκευές 24ωρης καταγραφής καρδιακού ρυθμού
  • Φορητό υπερηχοκαρδιογραφικό μηχάνημα με τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των νέων απεικονιστικών τεχνικών
  • 4 μηχανήματα αμφίχειρης ταυτόχρονης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης
  • Μηχάνημα υπολογισμού κνημοβραχιονίου δείκτη και doppler αγγείων

Επιστημονικό – Ερευνητικό έργο

Συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών πρωτοκόλλων, σε διεθνείς πολυκεντρικές, παρεμβατικές μελέτες, αλλά και συμμετοχή σε ελληνικές, πολυκεντρικές προοπτικές μελέτες παρατήρησης που αφορούν όλο το φάσμα καρδιαγγειακής πρόληψης και προστασίας στην Ελλάδα. H ερευνητική δραστηριότητα του ιατρείου έχει σαν αποτέλεσμα αρκετών δημοσιεύσεων σε συνεργασία και με άλλα αντίστοιχα κέντρα.

Συνεργασίες:

  • Μονάδα Υπέρτασης Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκρατείου Noσοκομείου (Δ/ντης Καθηγητής Κ. Τσιούφης)
  • Internal Medicine - Dept of Clinical and Experimental Sciences University of Brescia -Ιtaly Prof. Enrico Agabiti-Rossei
  • George Washington University – Washington DC USA, Prof. Charles Faselis
  • European University of Cyprus Medical School – Prof. Ioannis Patrikios
  • Tμήμα Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Πατρών – Καθ. Κ. Κυπραίος

harigrass@yahoo.gr

τμημα β

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας