Μακρής Θωμάς Καρδιολογικού Τμήματος ΓΝΜΑ «Έλενα Βενιζέλου»

Η Μονάδα Υπέρτασης του Καρδιολογικού Τμήματος στο ΓΝΜΑ «Έλενα Βενιζέλου» λειτούργησε για πρώτη φορά το 2008. Το 2009 στο Μιλάνο έγινε αναγνώριση της Μονάδας Υπέρτασης του Τμήματός μας ως ESH Excellence Center (Μονάδα Αριστείας).

Η Μονάδα Υπέρτασης λειτουργεί σε καθημερινή βάση με ημερήσιο αριθμό εξεταζόμενων 15 ασθενείς γενικού πληθυσμού. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση γίνεται η διαχείριση περιστατικών υπερτασικών διαταραχών κύησης και λοχείας λόγω της ιδιαιτερότητας του Νοσοκομείου μας να πραγματοποιείται πολύ μεγάλος ετήσιος αριθμός τοκετών (περίπου 7.000 τοκετοί ανά έτος). Είναι λοιπόν αναμενόμενο να αντιμετωπίζονται δεκάδες περιστατικά υπέρτασης κύησης ανά εβδομάδα, 5 έως 10 εκ των οποίων να είναι προεκλαμψίες. Παράλληλα λειτουργεί ιατρείο υπέρτασης της εγκυμοσύνης σε τακτική βάση.

Το ιατρικό προσωπικό της Μονάδας αποτελείται από τον Συν/τή Δ/τή του τμήματος Θ. Μακρή και τους επιμελητές Κ. Θωμόπουλο και O. Παπαζάχου, όλοι καρδιολόγοι. Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελείται από 4 Νοσηλευτές (Α. Γώγου, Η. Ανδριανοπούλου, Δ. Τζούμη, Ν. Τσιάκας), οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στο αντικείμενο της αρτηριακής υπέρτασης (μετρήσεις αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με τις τρέχουσες Κατευθυντήριες Oδηγίες, τοποθέτηση συσκευών, τηλεφωνική επικοινωνία για έλεγχο και βελτίωση της προσήλωσης στη θεραπεία, όταν κρίνεται αναγκαίο).

Η υλικοτεχνική υποδομή του ιατρείου περιλαμβάνει: ηλεκτροκαρδιογράφο, υπερηχοκαρδιογρά­φο, Doppler περιφερικών αγγείων, κεφαλή υπερήχων μελέτης καρωτίδων, ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης (ταλαντοσιμετρία), υδραργυρικές συσκευές (για επιλεγμένες περιπτώσεις υπέρτασης κύησης) και συσκευές 24ωρης περιπατητικής καταγραφής αρτηριακής πίεσης. Επίσης, διατίθεται αυτόνομη συσκευή μέτρησης λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη ούρων. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διαθεσιμότητα όλων των διαφορετικών μεγεθών περιχειρίδων για τις υπάρχουσες συσκευές μέτρησης αρτηριακής πίεσης.

Στο ΤμΑΥ εκπαιδεύτηκαν περίπου 100 ιατροί του Ε.Σ.Υ., στρατιωτικοί και ιδιώτες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της υπέρτασης, πολλοί από τους οποίους ίδρυσαν ή στελέχωσαν ειδικά αντιυπερτασικά ιατρεία στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, όπως στην Καβάλα, τη Δράμα, τις Σέρρες, τη Λάρισα, τον Βόλο, την Κω, τη Ρόδο, τη Σάμο, κλπ.

Επιστημονικό και Ερευνητικό Έργο

Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Μονάδας υπέρτασης έχει διαφορετικούς πυλώνες:

  1. Μελέτη των μέχρι σήμερα τυχαιοποιημέ­νων μελετών υπέρτασης (από το 1966 έως σήμερα) έχοντας ένα μεγάλο αρχείο δεδο­μένων για κάθε μελέτη ξεχωριστά.
  2. Μελέτη των υπερτασικών διαταραχών κύη­σης και εμμηνόπαυσης με ψηφιοποιημένο αρχείο από το 2009 μέχρι σήμερα.
  3. Συγχρονική μελέτη των καπνιστικών συνη­θειών στην εγκυμοσύνη.
  4. Θρόμβωση – Αιμόσταση σε σχέση με την Αρτηριακή Υπέρταση.

Συνεργασίες

  • Με τη Μονάδα Υπέρτασης της Α′ Πανεπιστημιακής Κλινικής του ΕΚΠΑ.
  • Με τη Μονάδα Υπέρτασης του Istituto Auxologico di Milano (San Luca Hospital).

Δημοσιεύσεις

Σχετικά με τη μελέτη των τυχαιοποιημένων μελετών έχει δημοσιευτεί σημαντικός αριθμός μετα-αναλύσεων και άρθρων σύνταξης. Oι πρόσφατες Κατευθυντήριες Oδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης έχουν >10 παραπομπές για διαφορετικές μεμονωμένες οδηγίες στις εργασίες αυτές. Για τους ερευνητικούς πυλώνες 2, 3 και 4 (βλέπε παραπάνω) έχει δημοσιευτεί πληθώρα εργασιών σε Διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά.

Το μέλλον

Στους μελλοντικούς στόχους της Μονάδας Υπέρτασης είναι:

  • Η αυτόνομη λειτουργία «υπο-μονάδας υπερτασικών διαταραχών κύησης» ως Πανελλαδικού Κέντρου Αναφοράς.
  • Η εκπαίδευση συναδέλφων στο αντικείμενο της υπέρτασης στην εγκυμοσύνη.
  • Η συμμετοχή μας σε Πανευρωπαϊκές μελέτες υπέρτασης.

makelena@yahoo.gr

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica