Παπαδόπουλος Δημήτριος - Σανιδάς Ηλίας Καρδιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

Ιστορία

Η οργανωμένη δραστηριότητα του Τμήματος Υπέρτασης Λιπιδίων - Προληπτικής Καρδιολογίας της Καρδιολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου αρχίζει στα μέσα της δεκαετίας του ’80, υπό τη διεύθυνση του Άμισθου Επίκουρου Καθηγητή Β. Βοττέα, μετέπειτα Διευθυντή της Κλινικής έως το 2010 και με άμεσο συνεργάτη του έως το 2007 τον σημερινό Διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος του Έλενα Βενιζέλου Θ. Μακρή. Από το 2007 έως σήμερα υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Διευθυντής Δημήτριος Παπαδόπουλος.

Το έργο

Σήμερα το ιατρείο λειτουργεί 2 φορές την εβδομάδα από τον υπεύθυνο του τμήματος, με συνεργάτη τον Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας κ. Ηλία Σανίδα, επικουρούμενοι από ιατρούς που ειδικεύονται στην υπέρταση ή ειδικευόμενους του Τμήματός μας ή άλλων τμημάτων. Στο ιατρείο αυτό έχει εκπαιδευτεί, κατά τη διάρκεια της 30ετούς και πλέον λειτουργίας, ικανός αριθμός ιατρών, οι οποίοι είτε στελέχωσαν είτε ίδρυσαν άλλα ιατρεία στην περιφέρεια.

Το έργο του Ιατρείου εστιάζεται στα εξής σημεία: (α) τη διαγνωστική αιτιολογική προσέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης σε κλινικό, εργαστηριακό και παρακλινικό επίπεδο με αναίμακτες ή και αιματηρές τεχνικές, καθώς και τη διερεύνηση των επιπλοκών της στα όργανα-στόχους, (β) την καταλληλότερη και κατά το δυνατόν εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση των υπερτασικών ασθενών με υγιεινοδιαιτητικές συμβουλές και χορήγηση αντιυπερτασικών σκευασμάτων, καθώς και φαρμάκων για τη μείωση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου ανάλογα με τις συνοδές νοσηρές καταστάσεις του εκάστοτε ασθενή (ασπιρίνη, αντιλιπιδαιμικά, αντιαρρυθμικά φάρμακα κ.ά.), (γ) τη διαχρονική παρακολούθηση σε τακτά διαστήματα (π.χ. τρίμηνο, εξάμηνο) βάσει του καρδιαγγειακού προφίλ κάθε ασθενή.

Το συγκεκριμένο Ιατρείο αναγνωρίστηκε το 2009 ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς (Euro­pean Excellent Center) για την υπέρταση λόγω του κλινικού και ερευνητικού έργου το οποίο επιτελεί και, παράλληλα, συγκαταλέγεται στα 110 κέντρα της Ευρώπης και τα 15 ελληνικά τα οποία έχουν την ιδιαίτερα τιμητική αυτή διάκριση. Για την πιστοποίηση απαιτείται το κέντρο να βρίσκεται σε γενικό νοσοκομείο με Καρδιολογικό, Νεφρολογικό, Ενδοκρινολογικό, Oφθαλμολογικό, Βιοχημικό Τμήμα, Εντατική Μονάδα και Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Επίσης, πρέπει να παρακολουθείται μεγάλος αριθμός υπερτασικών ασθενών και να αντιμετωπίζονται περιστατικά ανθεκτικής και δευτεροπαθούς υπέρτασης. Το Ιατρείο Υπέρτασης του Λαϊκού Νοσοκομείου καλύπτει επαρκώς τις ανωτέρω προϋποθέσεις και παρέχει αποτελεσματικό έργο.

Επιστημονικό και Ερευνητικό Έργο

Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Ιατρείου Υπέρτασης έχει διαφορετικούς πυλώνες:

  1. Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα που σχετίζονται με την επίδραση των ορμονών του λιπώδους ιστού και των υποδοχέων τους στο καρδιαγγειακό σύστημα και ο ρόλος τους στην Υπέρταση. Έλαβαν χο­ρηγίες από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και την Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία.
  2. Συμμετοχή στις διεθνείς πολυκεντρικές παρεμβατικές και μελέτες παρατήρησης (ΜeΙn/08/ZOF+HCTZ-HYP/001-ACCELERATE-ARTEMIS-ESH-SHOT-ARSENAL) που αφορούν όλο το φάσμα της καρδιαγγειακής πρόληψης.
  3. Συμμετοχή στις ελληνικές πολυκεντρικές, προοπτικές μελέτες παρατήρησης (HERHO­DOTOS-2014-ΙRB-EL-44-MANAGE – AF EKVASIS - IC4-05985-11-GRC- REFINE-HT-2015-ATR-EL-56) που αφορούν όλο το φάσμα της καρδιαγγειακής πρόληψης στην Ελλάδα.

Το εργαστήριο διαθέτει:

  • 4 μηχανήματα μέτρησης της 24ωρης αρτη­ρια­κής πίεσης (Spacelabs 90217 και Spa­celabs Ontrak).
  • 2 μηχανήματα αμφίχειρης ταυτόχρονης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης (Micro­life).

Συνεργασίες

Το ιατρείο συνεργάζεται με:

  • Την Hypertension and Cardiovascular Rese­arch Clinic, Georgetown University/Veterans Af­fairs Medical Center (Prof. V. Papademetriou).
  • Το Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουρ­γικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου εκπο­νούνται αρκετά ερευνητικά πρωτόκολλα και διατριβές. Έμφαση δίνεται στη μελέτη των ορμονών και διαταραχών του λιπώδους ιστού στην υπέρταση (Δ/ντρια Καθ. Δ. Περ­ρέα).
  • Τη Μονάδα Υπέρτασης Α΄ Πανεπιστημια­κής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου (Δ/ντής Αν. Καθ. Κ. Τσιούφης).

jimpapdoc@yahoo.com

easanidas@yahoo.gr

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica