Μαρκέτου Μαρία Καρδιολογική Κλινική,Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Ιστορική αναδρομή

Το Ιατρείο Υπέρτασης της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1990 από τον διευθυντή της κλινικής Καθηγητή Παναγιώτη Βάρδα, με σκοπό την αντιμετώπιση ασθενών με αρτηριακή υπέρταση που ήταν αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου. Εκτός από την προσφορά ιδιαίτερα εξειδικευμένου κλινικού έργου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πραγματοποίηση και ερευνητικών πρωτοκόλλων στον τομέα της Αρτηριακής Υπέρτασης. Πολύ νωρίς με τη δημιουργία του ιατρείου δόθηκε μεγάλη έμφαση στην καλή καταγραφή των ασθενών έτσι ώστε να πετυχαίνουμε άριστη παρακολούθηση αυτών, αλλά και η πληθώρα των κλινικών πληροφοριών να μπορεί να αναζητηθεί εύκολα για την εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και ερευνητικών δεδομένων. Γι’ αυτόν τον σκοπό, από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του το ιατρείο εξοπλίσθηκε με ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταγράφονταν όλα τα κλινικά, εργαστηριακά και δημογραφικά στοιχεία των ασθενών κατά την πρώτη επίσκεψη αλλά και σε κάθε επανεκτίμηση. Η δράση του ιατρείου κάτω από τη σκέπη της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής κλινικής είχε ως αποτέλεσμα την άριστη διαχείριση των καρδιαγγειακών επιπλοκών που πιθανώς εμφάνιζαν και τη δυνατότητα παρακολούθησής τους μετά τη νοσηλεία τους στην κλινική. Άλλωστε η λειτουργία του ιατρείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία της Καρδιολογικής κλινικής, αφού ένα μεγάλο μέρος των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτή παρακολουθούνται στο ιατρείο για έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης και καρδιαγγειακής πρόληψης.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη στενή συνεργασία του ιατρείου με το αντίστοιχο ιατρείο της Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου καθώς και με ανάλογα ιατρεία όπως αυτό της Ενδοκρινολογικής και Νεφρολογικής κλινικής για την πλήρη διαχείριση ασθενών με δευτεροπαθή υπέρταση. Τέλος, πέρα από τη διαχείριση υπερτασικών ασθενών με πολλαπλές συννοσηρότητες και ανθεκτική υπέρταση, το ιατρείο συμμετέχει σε όλες τις πρωτοποριακές και εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε αυτούς τους ασθενείς, όπως αυτή της πραγματοποίησης κατάλυσης συμπαθητικής νεύρωσης νεφρικών αρτηριών.

Εκτός από τον πλήρη ιατρικό εξοπλισμό του ιατρείου για την ολιστική προσέγγιση του υπερτασικού ασθενούς, το ιατρείο παράλληλα υποστηρίζεται και από εργαστήριο μοριακής καρδιολογίας για την πραγματοποίηση γονιδιακών ελέγχων είτε για κλινικό είτε για ερευνητικό σκοπό. Επίσης, το ιατρείο συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων πολυκεντρικών μελετών.

Από το 2018 διευθυντής της Καρδιολογικής κλινικής είναι ο καθηγητής κ. Παρθενάκης, και έμφαση δόθηκε επιπλέον στους υπερτασικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ιδιαίτερα σε αυτούς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, των οποίων ο πιο συχνός παράγοντας κινδύνου είναι η αρτηριακή υπέρταση. Στις δραστηριότητες του ιατρείου έκτοτε προστέθηκε και η πραγματοποίηση καρδιοπνευμονικής κόπωσης σε αυτούς τους ασθενείς.

Κλινικό έργο και εκπαιδευτικό έργο

Το Ιατρείο Υπέρτασης έχει πιστοποιηθεί ως Hypertension Excellence Center από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης. Λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και εξετάζονται περίπου 100 ασθενείς ανά μήνα. Στο ιατρείο απασχολούνται 2 ειδικευμένοι ιατροί, 1 ειδικευόμενος και μια εξειδικευμένη νοσηλεύτρια.

Στο ιατρείο καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να παρέχεται:

  • Κύρια η εξειδικευμένη σε τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδα υγείας στους ασθενείς της Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και σε αυτούς που παραπέμπονται από άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.
  • Άρτια προπτυχιακή εκπαίδευση στους φοιτητές του ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και σε φοιτητές σχολών άλλων επαγγελμάτων Υγείας.
  • Εξειδίκευση γιατρών.
  • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση γιατρών και λειτουργών άλλων κλάδων υγείας.
  • Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

maryemarke@yahoo.gr

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica