Κώτσης Βασίλειος Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Ιστορία

Το Κέντρο Υπέρτασης και 24ωρης Καταγραφής της Αρτηριακής Πίεσης ιδρύθηκε το έτος 2006 και έκτοτε λειτουργεί με υπεύθυνο ιατρό τον Βασίλειο Κώτση, καθηγητή Παθολογίας. Αναγνωρίστηκε ως Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση το έτος 2010 και αποτελεί ένα από τα 116 πανευρωπαϊκά κέντρα.

Δραστηριότητα και ειδικά ενδιαφέροντα

Το Ιατρείο στεγάζεται στη Β΄ Στάση των Εξωτερικών Ιατρείων, του ΓΝ Παπαγεωργίου και ανήκει στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων της Γ΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λειτουργεί με υπεύθυνο του Κέντρου τον κ. Βασίλειο Κώτση, καθηγητή Παθολογίας ΑΠΘ και στελεχώνεται από την ιατρό κ. Χριστίνα Άντζα, διδάκτωρα Ιατρικής ΑΠΘ και από ιατρούς παθολογικών ειδικοτήτων που εξειδικεύονται στην υπέρταση, διαιτολόγο, νοσηλευτή και ακτινολόγο.

O σκοπός του Ιατρείου είναι η αντιμετώπιση περιστατικών με αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση και ανθεκτική υπέρταση ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη βλαβών σε όργανα-στόχο και ασθενών με δευτεροπαθή υπέρταση. Oι ασθενείς αντιμετωπίζονται βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης αλλά πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τυχόν ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Τοποθετείται 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης, καταγράφονται τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και γίνεται έλεγχος βλαβών σε όργανα-στόχο. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στην πρώιμη αγγειακή γήρανση. Κατόπιν των αποτελεσμάτων, συνταγογραφείται η κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή στους ασθενείς. O ιατρός συμβουλεύει τους ασθενείς για τη ρύθμιση άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπερχοληστερολαιμία και για την αναγκαιότητα ένταξης της σωματικής άσκησης στην καθημερινότητα των ασθενών. Επιπλέον, παχύσαρκοι ασθενείς μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα απώλειας σωματικού βάρους, εφόσον το επιθυμούν, και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τον ρόλο του αλατιού στη διατροφή τους. Oι ασθενείς επανελέγχονται, ανάλογα των ευρημάτων, σε χρονικό διάστημα από ενός μηνός έως και ενός έτους.

O εξοπλισμός του Ιατρείου αποτελείται από:

  • 6 συσκευές 24ωρης καταγραφής της Αρτηριακής Πίεσης,
  • 6 συσκευές για μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης κατ’ οίκον,
  • μηχανήματα καταγραφής της καρωτιδο-μηριαίας ταχύτητας του σφυγμικού κύματος και πάχους έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδων αρτηριών.

Oι μετρήσεις αρτηριακής πίεσης - ιατρείου, 24ωρης καταγραφής και κατ’ οίκον-, τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό των ασθενών, τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των βλαβών σε όργανα-στόχο καθώς και η φαρμακευτική αγωγή καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Καθώς το Ιατρείο δέχεται μηνιαίως μεγάλο αριθμό ασθενών, σήμερα η ηλεκτρονική βάση του Ιατρείου απαριθμεί περισσότερες από 3.000 ενεργείς καρτέλες παρακολούθησης ασθενών. Έχει επίσης δύο συνδεδεμένες κλινικές στη βόρεια Ελλάδα και κλινική η οποία ασχολείται αποκλειστικά με υπέρταση στα παιδιά στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, στην οποία υπεύθυνη είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νεφρολογίας, κ. Σταμπουλή.

Eπιτεύγματα

Επιπρόσθετα με το κλινικό έργο, το κέντρο παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό έργο. Συμμετοχή σε πληθώρα ελληνικών και ευρωπαϊκών συνεδρίων, δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά με θέμα την υπέρταση, την πρώιμη αγγειακή γήρανση αλλά και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελούν κομμάτι του ερευνητικού έργου. Η συνεργασία του κέντρου με την Oμάδα Εργασίας της Παχυσαρκίας, του Σακχαρώδους Διαβήτη και Καρδιαγγειακού Κινδύνου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης οδήγησε στην καθιέρωση ετήσιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή καθώς και στη δημοσίευση οδηγιών με ιδιαίτερη αναφορά στους ασθενείς με υπέρταση, παχυσαρκία και σακχαρώδη διαβήτη1-3.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Kotsis V, Jordan J, Micic D, Finer N, Leitner DR, Toplak H, et al. Obesity and cardiovascular risk: a call for action from the European Society of Hypertension Working Group of Obesity, Diabetes and the High-risk Patient and European Association for the Study of Obesity: part A: mechanisms of obesity induced hypertension, diabetes and dyslipidemia and practice guidelines for treatment. Journal of hypertension2018; 36 (7): 1427-1440.

2. Kotsis V, Tsioufis K, Antza C, Seravalle G, Coca A, Sierra C, et al. Obesity and cardiovascular risk: a call for action from the European Society of Hypertension Working Group of Obesity, Diabetes and the High-risk Patient and European Association for the Study of Obesity: part B: obesity-induced cardiovascular disease, early prevention strategies and future research directions. Journal of hypertension2018; 36 (7): 1441-1455.

3. Kotsis V, Jordan J, Stabouli S, Antza C, Micic D, Jelaković B, et al. Cardiovascular, renal and liver protection with novel antidiabetic agents beyond blood glucose lowering in type 2 diabetes: consensus article from the European Society of Hypertension Working Group on Obesity, Diabetes and the High-risk Patient. Journal of hypertension2020; 38 (3): 377-386.

vkotsis@auth.gr

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica