Λιακόπουλος Κ.Βασίλειος Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση Β' Νεφρολογικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Υπέρτασης της Β' Νεφρολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) λειτουργεί στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με υπεύθυνο (Leader) τον Καθηγητή Νεφρολογίας κ. Βασίλειο Κ. Λιακόπουλο.

Το Τμήμα αυτό αποτελεί συνέχεια του ESH Hypertension Excellence Center της Α' Παθολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Κατά συνέπεια υπάρχει μια μακρόχρονη δράση και συσσωρευμένη εμπειρία σε κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο. Ειδικότερα, το Τμήμα ιδρύθηκε αρχικά το έτος 1983 από τον τότε Διευθυντή της Α' Παθολογικής Κλινικής αείμνηστο Καθηγητή  Αχιλλέα Τουρκαντώνη και λειτούργησε ως το 2013 με υπεύθυνο τον αείμνηστο Καθηγητή Παθολογίας – Νεφρολογίας Αναστάσιο Λαζαρίδη. Ακολούθως, υπεύθυνος του Τμήματος διετέλεσε ο Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας κ. Παντελής Ζεμπεκάκης έως την αφυπηρέτησή του λόγω συνταξιοδότησης τον Αύγουστο του 2023. Σημαντικό σημείο στην ιστορική διαδρομή του Τμήματος ήταν ότι από το 2007, το Τμήμα ήταν αναγνωρισμένο Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση (Hypertension Excellence Center) της European Society of Hypertension (ESH). Σε αυτά τα χρόνια, πέρα από το σημαντικό κλινικό έργο, στο Τμήμα μας έχει εκπαιδευτεί στο πεδίο της Υπέρτασης μεγάλος αριθμός ιατρών και έχουν εκπονηθεί/ολοκληρωθεί πολλές κλινικές μελέτες και Διδακτορικές Διατριβές. Το έτος 2024, με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, το Τμήμα μας αξιολογήθηκε από την ESH και αναγνωρίστηκε εκ νέου ως Hypertension Excellence Center, καθώς πληρούσε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Κλινικό έργο – Προσωπικό

Η λειτουργία του Τμήματος Υπέρτασης της Β' Νεφρολογικής του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει τις κάτωθι δραστηριότητες:

 • Δύο τακτικά εξωτερικά ιατρεία Υπέρτασης κάθε Τρίτη και Παρασκευή (συνολικά >1000 επισκέψεις ασθενών με υπέρταση σε ετήσια βάση).
 • Νοσηλείες για διερεύνηση ασθενών με πιθανή δευτεροπαθή υπέρταση.
 • Νοσηλείες ασθενών για τη διενέργεια απαραίτητων θεραπευτικών παρεμβάσεων σε σύνθετα περιστατικά με δευτεροπαθή υπέρταση στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος με άλλες Κλινικές/Εργαστήρια του Νοσοκομείου.
 • Συμβουλευτική υπηρεσία στις περισσότερες κλινικές του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για περιστατικά με υπέρταση.

Το Π. Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ είναι ένα μεγάλο τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία όλων των Εργαστηρίων/Κλινικών, τα οποία ορίζει η ESH ως απαραίτητα υποστηρικτικά μέσα για τη λειτουργία ενός Hypertension Excellence Center (π.χ. Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας με αγγειογράφο, Ακτινολογικό Εργαστήριο με τμήμα υπερήχων, αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα υπερήχων καρδιάς). Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διασφαλιστεί από τον Leader του Κέντρου Καθηγητή κ. Λιακόπουλο η αγαστή συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες και Τμήματα/Κλινικές του Νοσοκομείου για την αποτελεσματική διεκπεραίωση  των περιστατικών.

Στο Προσωπικό του Τμήματος Υπέρτασης, πέρα από τον Υπεύθυνο Καθηγητή κ. Λιακόπουλο, συμπεριλαμβάνονται ο Επίκ. Καθηγητής Νεφρολογίας κ. Παναγιώτης Γεωργιανός και η ειδική Παθολόγος Μαρία Ποικιλίδου. Τα στελέχη του Τμήματος έχουν πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με υπέρταση και είναι αναγνωρισμένοι Hypertension Specialist από την ESH. Ως Επιστημονικοί Συνεργάτες συμμετέχουν στη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων η ειδική νεφρολόγος του ΓΝ Λάρισας (με εκπαιδευτική άδεια) κα Μαρία Διβάνη, ο ειδικός Νεφρολόγος Ακαδημαϊκός Υπότροφος κ. Απόστολος Καρλιγκιώτης και η ειδική Παθολόγος-Εντατικολόγος κα Ειρήνη Φυλάκη. Στη συμβουλευτική υπηρεσία του Τμήματος Υπέρτασης προς τις άλλες κλινικές του Νοσοκομείου είναι ενεργός η συμβολή και των υπόλοιπων Επιμελητών/Διευθυντών του Ε.Σ.Υ. της Β' Νεφρολογικής Κλινικής. Επίσης, στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους τοποθετούνται εκ περιτροπής τόσο στα Ε.Ι. όσο και στη συμβουλευτική υπηρεσία ειδικευόμενοι ιατροί Νεφρολογίας της Κλινικής.

Εξοπλισμός – Ερευνητικό έργο – Επιστημονικές συνεργασίες

Το Τμήμα Υπέρτασης της Β' Νεφρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. διαθέτει Εργαστήριο Κλινικών Δοκιμασιών, το οποίο έχει πρόσφατα ανακαινισθεί (Εικόνα). Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες συσκευές/μηχανήματα:

 • 6 συσκευές 24ωρης περιπατητικής καταγραφής της αρτηριακής πίεσης (Spacelabs 90217 και Spacelabs Ontrak).
 • 5 συσκευές Mobil-O-Graph (IEM, Stolberg, Germany) για 24ωρη περιπατητική καταγραφή της κεντρικής αορτικής πίεσης και των δεικτών αρτηριακής σκληρίας
 • Συσκευή Sphygmocor (ArtCor, Sydney, Australia) για την τονομετρική μέτρηση της κεντρικής αορτικής πίεσης και της αρτηριακής σκληρίας σε στατικές συνθήκες.
 • 2 συσκευές αμφίχειρης ταυτόχρονης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης (Microlife).
 • Συσκευή ανάλυσης βιοηλεκτρικής εμπέδησης (BCM Fresenius Medical Care).
 • Παιδιατρικά πιεσόμετρα και περιχειρίδες για μετρήσεις εφήβων και παιδιών στο ιατρείο και 24ωρη καταγραφή.

Ως εκ της φύσεως της κλινικής μας, κύριος άξονας της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος είναι η μελέτη της αρτηριακής υπέρτασης στον ειδικό πληθυσμό των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο. Ειδικότερα, πρόσφατα έχουν περατωθεί 2 και βρίσκονται σε φάση συγγραφής άλλες 2 Διδακτορικές Διατριβές στο πεδίο της υπέρτασης και της αρτηριακής σκληρίας σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση. Τα αποτελέσματα αυτών των κλινικών μελετών έχουν ανακοινωθεί σε κορυφαία επιστημονικά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλό συντελεστή απήχησης (Hypertension, Journal of Human Hypertension, American Journal of Hypertension, Peritoneal Dialysis International, European Journal of Clinical Investigation, American Journal of Nephrology). Αυτή τη στιγμή έχουν λάβει έγκριση από το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. και βρίσκονται σε εξέλιξη 3 Διδακτορικές Διατριβές, στις οποίες αξιολογείται η νυχτερινή υπέρταση σε ασθενείς με ΧΝΝ με τη χρήση νεότερων συσκευών HBPM (home blood pressure monitoring) που επιτρέπουν την πραγματοποίηση μετρήσεων αρτηριακής πίεσης κατά την περίοδο του ύπνου. Επιπρόσθετοι άξονες τις ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος είναι η μελέτη της υπέρτασης και της αρτηριακής σκληρίας σε άλλες ειδικές ομάδων ασθενών, όπως οι ασθενείς με HIV λοίμωξη, οι ασθενείς με πρόσφατη λοίμωξη Covid-19, τα παιδιά και οι έφηβοι. Τέλος, ο Leader του κέντρου αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό έχουν πολυετή ενεργό συμμετοχή με προεδρεία, διαλέξεις και ανακοινώσεις στα επιστημονικά συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης και της ESH.


Το Τμήμα Υπέρτασης της Β' Νεφρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. έχει αναπτύξει επιστημονική συνεργασία με τα ακόλουθα Τμήματα/Κλινικές του εσωτερικού και του εξωτερικού:

 • Α' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
 • Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ' Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», Αθήνα
 • Νεφρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
 • Division of Nephrology, Department of Medicine, Indiana University School of Medicine and Richard L. Roudebush VA Medical Center, Indianapolis, Indiana, USA.

Επικοινωνία

+30-2310994694

vliak@auth.gr

pigeorgianos@auth.gr

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica