Γίνε μέλος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6

Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά μέλη, ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα και τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης.

Άρθρο 7

Για να εκλεγεί κανείς μέλος, πρέπει:

  • α) Να ασκεί νόμιμα την ιατρική
  • β)  Να εγκριθεί η εγγραφή του ως μέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών
  • γ) Στα μέλη της Εταιρείας χορηγείται δίπλωμα για την ιδιότητά τους ως μελών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 8

Αυτοί που επιθυμούν να εκλεγούν τακτικά μέλη, υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο της Εταιρείας, που περιέχει τα οριζόμενα από το νόμο απαιτούμενα στοιχεία, μαζί με υπόμνημα για την επιστημονική τους σταδιοδρομία. Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη, που προτείνουν την υποψηφιότητα. Μετά την υποβολή της αίτησης το Δ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Δ.Σ. ο υποψήφιος μπορεί να επανέρχεται ανά έτος, τηρώντας την αυτή διαδικασία εκλογής του.

Άρθρο 9

Τακτικό μέλος, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις της Εταιρείας για διάστημα έξι (6) μηνών, διαγράφεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε αυτήν την περίπτωση το μέλος που έχει διαγραφεί μπορεί να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα, ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 6. Για την άσκηση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

Άρθρο 10

Δικαίωμα ψήφου και εκλογής στις θέσεις των μελών του Δ.Σ. έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

Άρθρο 11

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται και κάθε τιμητική διάκριση απονέμεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη απαρτία και με παμψηφία των μελών του.

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica