Προσεχή Διεθνή Συνέδρια Υπέρτασης

International Society of Hypertension 2024 Scientific Meeting
<p>Το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, θα διεξαχθεί στις 7-9 Νοεμβρίου 2024, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Το 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης απευθύνεται και αφορά όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της ΑΥ και των επιπλοκών της. Μέσα από ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τόσο σε διακεκριμένους ομιλητές, όσο και ερωτήματα και προβλήματα που απαιτούν λύση, στόχος μας είναι να μεταφέρουμε τις σύγχρονες θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις στον Έλληνα γιατρό. Ελπίζουμε, όπως κάθε χρόνο, να αγκαλιάσετε την προσπάθεια της Εταιρείας με μια μεγάλη συμμετοχή.</p>
<p><a href="https://ypertasi2024.gr/"><i class="icon-link-ext"></i>ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</a></p>
22/04/2024
24o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

Το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, θα διεξαχθεί στις 7-9 Νοεμβρίου 2024, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.   Το 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας ...

Περισσότερα →
<p>Ημέρες Υπέρτασης 2024 - Λευκάδα</p>
<p>6-8 Σεπτεμβρίου 2024</p>
<p>Ξενοδοχείο Ionian Blue, Λευκάδα</p>
<p><a href="https://conferre.gr/event-detail.aspx?event=643" target="_blank" rel="noopener"><i class="icon-link-ext"></i>&nbsp;Δείτε αναλυτικές πληροφορίες</a></p>
15/04/2024
19o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ημέρες Υπέρτασης 2024 - Λευκάδα 6-8 Σεπτεμβρίου 2024 Ξενοδοχείο Ionian Blue, Λευκάδα  Δείτε αναλυτικές πληροφορίες

Περισσότερα →
<p>Ημέρες Υπέρτασης 2024 - Νάξος</p>
<p>28-30 Ιουνίου 2024</p>
<p>Naxos Resort Beach Hotel, Νάξος</p>
<p><a href="https://18hypertasisseminar.welcometravel.gr/" target="_blank" rel="noopener"><i class="icon-link-ext"></i>&nbsp;Δείτε αναλυτικές πληροφορίες</a></p>
27/02/2024
18o Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ημέρες Υπέρτασης 2024 - Νάξος 28-30 Ιουνίου 2024 Naxos Resort Beach Hotel, Νάξος  Δείτε αναλυτικές πληροφορίες

Περισσότερα →
<p>Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (European Society of Hypertension) στο πρόσφατο 32ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο 23-26 Ιουνίου 2023, εξέδωσε μετά από 5 χρόνια νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:</p>
<p><a href="/images/news/wolters_kluwer.pptx"><i class="icon-file-powerpoint"></i> Παρουσίαση Powerpoint </a></p>
14/07/2023
Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (European Society of Hypertension) στο πρόσφατο 32ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο 23-26 Ιουνίου 2023, εξέδωσε μετά από 5 χρόνια νέε ...

Περισσότερα →
<p>Η έξαρση της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19), που προκαλείται από σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο από τον ιό SARS-CoV-2, αποτελεί πραγματική πρόκληση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.</p>
<p>Το αρσενικό φύλο, η μεγαλύτερη ηλικία και η συνύπαρξη χρόνιων συννοσηροτήτων έχουν περιγραφεί ως οι πιο σχετικές καταστάσεις που σχετίζονται με χειρότερη πρόγνωση. Οι πρώτες αναφορές ανέφεραν ότι η υπέρταση μπορεί να αντιπροσωπεύει παράγοντα κινδύνου για ευαισθησία στη λοίμωξη SARS-CoV-2, πιο σοβαρή πορεία του COVID-19 και αυξημένους θανάτους που σχετίζονται με την COVID-19. Ωστόσο, ο ανεξάρτητος ρόλος της υπέρτασης παραμένει υπό συζήτηση, καθώς η υπέρταση συνδέεται συχνά με τη μεγαλύτερη ηλικία και άλλους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου στον γενικό πληθυσμό, οι οποίοι μπορεί επίσης να συμβάλουν στη λοίμωξη SARS-Cov-2 και το COVID-19.</p>
<p>Επιπλέον, ο ρόλος των αντιυπερτασικών φαρμάκων, κυρίως αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου (ACEIs) και ARBs (αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης) στην ανάπτυξη και την έκβαση του COVID-19 φαινόταν αρχικά αμφιλεγόμενος. Πράγματι, προκλινικές μελέτες που χρησιμοποιούν αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων είχαν προτείνει μια πιθανή αύξηση της ρύθμισης του ενζύμου 2 (ACE2) που μετατρέπει την αγγειοτενσίνη, το οποίο είναι ο βασικός υποδοχέας δέσμευσης που προάγει την είσοδο κυττάρων του SARS-CoV-2 στον οργανισμό. Οι αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης (renin-angiotensin system, RAS) μπορεί δυνητικά να αυξάνουν την έκφραση του ACE2, επομένως, είχε αρχικά υποτεθεί ότι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να συμβάλουν σε υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και βαρύτερη πορεία του COVID-19. Ωστόσο, αρκετές κλινικές εκθέσεις δεν υποστηρίζουν έναν επιζήμιο ρόλο των αναστολέων RAS στο COVID-19 και έχει αναπτυχθεί έντονη συζήτηση σχετικά με την απόσυρση ή τη διατήρηση της αγωγής κατά τη διάρκεια της λοίμωξης με COVID-19.</p>
<p>Επιπλέον, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι παρόλο που η υπέρταση υπάρχει συχνά σε ασθενείς με COVID-19, αυτή η παθολογική κατάσταση δεν διαδραματίζει ανεξάρτητο ρόλο στη λοίμωξη SARS-Cov-2 και την εξέλιξη της COVID-19. Αντίθετα, η υψηλότερη ανεξέλεγκτη υπέρταση μπορεί να συμβάλει σε μια πιο σοβαρή πορεία της νόσου, λόγω της σύνδεσής της με βλάβες οργάνου στόχου, συμπεριλαμβανομένης της αγγειακής αναδιαμόρφωσης, η οποία μπορεί να επιδεινώσει την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, την ενδοθηλιακή βλάβη και την ενδοθηλιίτιδα που προκαλείται από τη λοίμωξη SARS-Cov-2. Αν και ένα μεγάλο σώμα αποδεικτικών στοιχείων υποστηρίζει την ασφάλεια και ακόμη και τον προστατευτικό ρόλο των αναστολέων RAS κατά τη διάρκεια του COVID-19, απαιτούνται περαιτέρω τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για την επιβεβαίωση ευρημάτων που προέρχονται κυρίως από μελέτες παρατήρησης και αρχεία ασθενών.</p>
<p>Τέλος, πολλά κενά γνώσης παραμένουν να καλυφθούν, ιδίως όσον αφορά τον συνολικό αντίκτυπο της υπέρτασης στη λοίμωξη SARS-CoV-2 και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων επιπτώσεων όπως το σύνδρομο μετά το COVID και το μακροχρόνιο COVID. Από αυτή την άποψη, η υπέρταση εξακολουθεί να αποτελεί «κινούμενο στόχο» στη διαχείριση της νόσου COVID-19.</p>
<p><strong>Βιβλιογραφία</strong>:<br /><em>Gallo G, Calvez V, Savoia C. Hypertension and COVID-19: Current Evidence and Perspectives. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2022 Feb 20:1–9. doi: 10.1007/s40292-022-00506-9. Epub ahead of print. PMID: 35184271; PMCID: PMC8858218.</em></p>
08/04/2022
Υπέρταση και COVID-19: Τρέχοντα στοιχεία και προοπτικές

Η έξαρση της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19), που προκαλείται από σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο από τον ιό SARS-CoV-2, αποτελεί πραγματική πρόκληση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ...

Περισσότερα →
<p>Η υψηλή αρτηριακή πίεση (ΑΠ) είναι ο κύριος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα παγκοσμίως. Η<br />μέτρηση της ΑΠ αποτελεί τη βάση για τη διάγνωση και τη διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης.</p>
04/04/2022
Πρακτικές Κατευθυντήριες Oδηγίες Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης 2021 για τη Μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης στο Ιατρείο και εκτός Ιατρείου

Η υψηλή αρτηριακή πίεση (ΑΠ) είναι ο κύριος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα παγκοσμίως. Ημέτρηση της ΑΠ αποτελεί τη βάση για τη διάγνωση και τη δι ...

Περισσότερα →

ΜΑΪΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Στα πλαίσια του Παγκόσμιου προγράμματος ΜΜΜ (May Measure Month) της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης θα πραγματοποιήσει και φέτος δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης στο κοινό...

Περισσότερα
 

Ενημερωθείτε για τα Νέα της ΕΕΥ

Εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Ευχαριστούμε τους Χορηγούς της Ιστοσελίδας μας

Astrazeneca
Βιανέξ
Bayer
La Guidoti
Innovis
Menarini Hellas
Servier
Uni Farma
Viatris
Win Medica