Νέα παράταση υποβολής εργασιών για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης

Αποφασίστηκε ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ της ημερομηνίας λήξης για την υποβολή Περίληψης Εργασίας για το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης που θα γίνει στις 6-8 Απριλίου 2017 στο Porto Palace.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς καθώς και οι σχετικές πληροφορίες για τη σύνταξη και υποβολή Περιλήψεων εργασιών, υπάρχουν στον σύνδεσμο.

Close

Close
Close