Κατευθυντήριες Οδηγίες

Πρακτικές Κατευθυντήριες Oδηγίες Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης 2021 για τη Μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης στο Ιατρείο και εκτός Ιατρείου

Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης ESC-ESH 2018

Κατευθυντήριες οδηγίες ESC-ESH 2018 για τη διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης

Βρείτε εδώ την ελληνική μετάφραση των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαικής Εταιρείας Υπέρτασης και της Ευρωπαικής Εταιρείας Καρδιολογίας που εκδόθηκαν το 2013

Βρείτε εδώ το κείμενο συμφωνίας του 2011 για την υπέρταση στα παιδιά και στους εφήβους από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης

 

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης
2008 - Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης Υπέρταση και μετρήσεις στο σπίτι
2009 - Ευρωπαική εταιρεία υπέρτασης υπέρταση και μεταβολικό σύνδρομο
2011 - Ινστιτουτο Υγείας Βρετανίας NICE Κατευθυντήριες Οδηγίες
2013 - Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης και Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιολογίας Κατευθυντήριες Οδηγίες
2013 - Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης και Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιολογίας Κατευθυντήριες Οδηγίες
2013 - Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης Κατευθυντήριες οδηγίες Σημαντικά Μηνύματα
2014 - WHO Κατευθυντήριες Οδηγίες
2014 - Εθνική Ομάδα Αμερικής JNC-8 Κατευθυντήριες Οδηγίες
2015 - Καναδικό Ινστιτούτο Υγείας Κατευθυντήριες οδηγίες υπέρτασης


2. Κατευθυντήριες Οδηγίες 24ωρης Καταγραφής
2014 - Ευρωπαικη Εταιρεία Υπέρτασης 24ωρη καταγραφή πίεσης
2014 - Ευρωπαικη Εταιρεία Υπέρτασης 24ωρη καταγραφή πίεσης


3. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης στα παιδιά
2009 - Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης Παιδιατρική Υπέρταση
2016 - Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης Παιδιατρική Υπέρταση


4. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης στην εγκυμοσύνη
2010 - Ινστιτουτο Υγείας Βρετανίας NICE Υπέρταση και Εγκυμοσύνη
2011 - WHO Υπέρταση και εγκυμοσύνη
2011 - Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιολογίας Υπέρταση και Εγκυμοσύνη
2011 - Ινστιτούτο Υγείας της Βρετανιας NICE Υπέρταση και Εγκυμοσύνη
2013 - Αμερικανικό κολλέγιο μαιευτήρων Υπέρταση και εγκυμοσύνη
2013 - Τμήμα υγείας Νέας Υόρκης Υπέρταση και εγκυμοσύνη
2014 - Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων Υπέρταση και Εγκυμοσύνη
2016 - Τμήμα υγείας Αυστραλίας Υπέρταση και Εγκυμοσύνη


5. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης και περιφερική αρτηριακή νόσος
2011 - Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας Υπέρταση και Περιφερική Νόσος


6. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης και νεφρική νόσος
2012 - Διεθνής Εταιρεία Νεφρολογίας KDIGO Υπέρταση και Νεφρική Νόσος


7. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης και υπνική άπνοια
2013 - Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης και Ευρωπαική Πνευμονολογική Εταιρεία Υπέρταση και υπνική άπνοιαClose

Close
Close