Τόμος 22 - Τεύχος 3: 2013

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 22 - Τεύχος 3: 2013


 Περιεχόμενα   Σελίδα  
Ανασκοπήσεις  
Αξιολόγηση της περιφερικής και κεντρικής αρτηριακής πίεσης σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες: Δεδομένα και προβληματισμοί
Α. Ντινέρη, Α. Κόλλιας, Α. Αχείμαστος, Γ.Σ. Στεργίου
  177
 
Πρακτικές οδηγίες για την επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό

Χ. Άντζα, Β. Κώτσης
 
  186Η επίδραση των αντιυπερτασικών φαρμάκων στην αρτηριακή σκληρία και την κεντρική αιμοδυναμική
Θ. Γκιουρτζής, Α. Δημακοπούλου, Κ. Αβρανάς, Κ. Ιμπριάλος, Π. Καδιλτζόγλου, Κ. Πετίδης, Μ. Δούμας
 
  193


Oι ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης (ΑΥΕ) στην αρτηριακή υπέρταση και τη χρόνια νεφρική νόσο
Θ. Γκιουρτζής, Α. Δημακοπούλου, Κ. Αβρανάς, Κ. Ιμπριάλος, Π. Καδιλτζόγλου, Κ. Πετίδης, Μ. Δούμας
 
  204

Πρωτότυπες
Εργασίες

Μυοκαρδιακή παραμόρφωση του αριστερού κόλπου
σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση

Μ.Σ. Καλλίστρατος, Α. Σκύρλας, Ι. Ζαχαροπούλου, Π. Τσινιβίζοβ, Ε. Χαμόδρακα, Ν. Κουρεμένος, Β. Λέζος, O. Διακουμάκου, Λ. Πουλημένος, Κ. Κυφνίδης, Α.Ι. Μανώλης
  
   214
     
                     
Close

Close
Close