Ενίσχυση Πρωτοκόλλων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή πρωτοκόλλων είναι η 15η Μαρτίου 2018

Δείτε την Επιστολή Προκήρυξης - Ερευνητικά Πρωτόκολλα 2018


Η εταιρεία χορηγεί ενίσχυση σε ερευνητικά πρωτόκολλα στο χώρο της υπέρτασης.

Δείτε την Επιστολή Προκήρυξης - Ερευνητικά Πρωτόκολλα 2017

 

Close

Close
Close