Υποτροφίες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2018

Υποτροφία 2018  


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως 7 Δεκεμβρίου 2017. 

Υποτροφία 2017  


Η εταιρεία χορηγεί υποτροφίες σε νέους επιστήμονες για έρευνα στο χώρο της υπέρτασης.

Δείτε την Επιστολή Προκήρυξης - Υποτροφίες Εσωτερικού 2017

Close

Close
Close