Παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019

Πρόεδρος               
Αντιπρόεδρος       
Γεν. Γραμματέας     
Ειδ. Γραμματέας    
Ταμίας                    
Μέλη   τ. Πρόεδρος

Π. ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΔΟΥΜΑΣ
Π. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Β. ΚΑΤΣΗ
Ε. ΓΚΑΛΙΑΚΟΥΣΗ
Ρ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
Ε. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
Ε. ΜΑΝΙΟΣ
Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017

Πρόεδρος               
Αντιπρόεδρος       
Γεν. Γραμματέας     
Ειδ. Γραμματέας    
Ταμίας                    
Μέλη   Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Ρ. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
Θ. ΜΑΚΡΗΣ
Α. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
Ι. ΖΑΡΙΦΗΣ
Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΠΟΙΚΙΛΙΔΟΥ
Π. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015

Πρόεδρος               
Αντιπρόεδρος       
Γεν. Γραμματέας     
Ειδ. Γραμματέας    
Ταμίας                    
Μέλη   Σ. ΔΟΥΜΑ
Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Π. ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ
Μ. ΔΟΥΜΑΣ
Θ. ΜΑΚΡΗΣ
Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ
Ρ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
Π. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2013

Πρόεδρος               
Αντιπρόεδρος       
Γεν. Γραμματέας     
Ειδ. Γραμματέας    
Ταμίας                    
Μέλη   Α. ΜΑΝΩΛΗΣ
Σ.ΔΟΥΜΑ
Θ.ΜΑΚΡΗΣ
Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ
Π.ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ
Α.ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ
Μ.ΔΟΥΜΑΣ
Α.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011


Πρόεδρος               
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος         
Γεν. Γραμματέας     
Ειδ. Γραμματέας    
Ταμίας                    
Μέλη    
Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Α. ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
Π. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ
Ν. ΛΕΥΚΟΣ
Β. ΒΟΤΤΕΑΣ
Χ. ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ
Σ. ΔΟΥΜΑ
Α. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2010


Πρόεδρος              
Αντιπρόεδρος      
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος        
Γεν. Γραμματέας    
Ειδ. Γραμματέας    
Ταμίας                   
Μέλη                     

                             
Χ. ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ
Α. ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
Π. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ
Ν. ΛΕΥΚΟΣ
Β. ΒΟΤΤΕΑΣ
Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Σ. ΔΟΥΜΑ
Α. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2009

Πρόεδρος               
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος         
Γεν. Γραμματέας     
Ειδ. Γραμματέας    
Ταμίας                    
Μέλη                      

                              
                    
Β. ΒΟΤΤΕΑΣ
Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Α. ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
Π. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ
Ν. ΛΕΥΚΟΣ
Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Δ. ΤΣΑΓΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΒΟΓΙΑΚΗ
Χ. ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ
Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Κ. ΠΑΛΕΤΑΣΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005-2007

Πρόεδρος               
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος         
Αντιπρόεδρος         
Αντιπρόεδρος        
Γεν. Γραμματέας     
Ειδ. Γραμματέας     
Ταμίας                    
Μέλη                      

                              

                           
Ν. ΛΕΥΚΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Α. ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
Π. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ
Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Κ. ΠΑΛΕΤΑΣ
Α. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Β. ΒΟΤΤΕΑΣ
Γ. ΒΥΣΣΟΥΛΗΣ
Χ. ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ


ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003-2005

Πρόεδρος              
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος        
Αντιπρόεδρος        
Γεν. Γραμματέας    
Ειδ. Γραμματέας    
Ταμίας                   
Μέλη                   

                             

Π. ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ
Γ. ΒΥΣΣΟΥΛΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Α. ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
Β. ΒΟΤΤΕΑΣ
Α. ΜΑΝΩΛΗΣ
Α. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Χ. ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ                         
Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ                       
Ν. ΛΕΥΚΟΣ


Close

Close
Close