Συνδέσεις

Links για επιστημονικές εταιρείες

European Society of Hypertension
http://www.eshonline.org/

American Society of Hypertension
http://hyper.ahajournals.org/

International Society of Hypertension
http://www.ish-world.com/Default.aspx?Home

British Society of Hypertension
http://www.bhsoc.org/

Canadian Society of Hypertension
http://www.hypertension.ca/

American Hear Association
http://www.heart.org/HEARTORG/

American College of Cardiology
http://www.cardiosource.org/acc

European Society of Cardiology
http://www.escardio.org/Pages/index.aspx

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
http://www.hcs.gr/

Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας
http://www.elikar.gr/

Πιστοποιημένες συσκευές μέτρησης αρτηριακής
πίεσης

http://www.dableducational.org/

Links για περιοδικά

Υπέρταση


Hypertension
http://www.hypertensionaha.org

Journal of Hypertension

http://www.jhypertension.com

American Journal of Hypertension
http://www.nature.com

Journal of Human Hypertension
http://www.nature.com

Blood Pressure 
http://informahealthcare.com/loi/blo            

Journal of Clinical Hypertension
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/
10.1111/%28ISSN%291751-7176

Clinical & Experimental Hypertension
http://www.dekker.com

Current Hypertension Reports
http://current-reports.com

Current Opinion in Nephrology &
Hypertension

http://www.co-nephrolhypertens.com

Hypertension Research
http://www.jstage.jst.go.jp

Blood Pressure Monitoring
http://journals.lww.com/bpmonitoring/pages
/default.aspxΠαθολογία

New England Journal of Medicine     
http://www.nejm.org

Lancet
http://www.thelancet.com

Journal of the American Medical                     
Association

http://jama.ama-assn.org

British Medical Journal
http://www.bmj.com/
Archives of Internal Medicine
http://archinte.ama-assn.org/

Annals of Internal Medicine
http://www.annals.org/

Stroke
http://stroke.ahajournals.org


Καρδιολογία

Circulation
http://circ.ahajournals.org

Journal of the American College of Cardiology                             
http://content.onlinejacc.org

European Heart Journal

http://eurheartj.oxfordjournals.org

European Journal of Heart Failure
http://www.elsevier.com

American Heart Journal
http://www.ahjonline.com

American Journal of Cardiology
;
http://www.ajconline.org

Heart
http://www.heartjnl.com
 
International Journal of Cardiology
http://internationaljournalofcardiology.com

Current Opinion in Cardiology
http://www.co-cardiology.com

Current Cardiology Reports

http://current-reports.com

Hellenic Journal of Cardiology
http://www.hellenicjcardiol.com

Journal of Atherosclerosis & Thrombosis
http://jas.umin.ac.jp

Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics

http://cpt.sagepub.com

Journal of Cardiovascular Pharmacology
http://www.cardiovascularpharm.com

Close

Close
Close