Διοικητικό Συμβούλιο

Στις εκλογές της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Μαρτίου 2018 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2018-2019, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:    
ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
     
Αντιπρόεδρος:   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
     
Γενικός Γραμματέας:   ΔΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
     
Ειδικός Γραμματέας:   ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
     
Ταμίας:   ΚΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
     
Μέλη:   ΓΚΑΛΙΑΚΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
    ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ
    ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ
    ΜΑΝΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
     
τ. Πρόεδρος:   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το νέο ΔΣ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσει τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς στόχους της Εταιρείας και να συμβάλλει γενικότερα στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υπέρτασης και των καρδιαγγεικών νοσημάτων.
Close

Close
Close