Τόμος 29 - Τεύχος 3: 2020

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης                 
 

   

Τόμος 29 - Τεύχος 3: 2020

Περιεχόμενα  

Σελίδα

 

Δείτε ολόκληρο το τεύχος σε PDF

 

 

 Περιεχόμενα


 

 Ταυτότητα


 
  Εξώφυλλο


 
 In Memoriam  Peter Sleight 1929-2020


163 
Διακεκριμένοι επιστήμονες

Charles Faselis


165
Επίκαιρα άρθρα

Systolic Blood Pressure and Mortality in Heart Failure: How Low to Go?
Charles Faselis


166
 

Περιγεννητική υπέρταση
Μ. Ποικιλίδου, Π. Ζεμπεκάκης


170
Aνασκοπήσεις κλινικής πράξης 

Ο ρόλος των ζωικών μοντέλων ως εργαλείων μελέτης της παθογένεσης και θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης
Φ.-Π. Τατάκης, Δ. Κωνσταντινίδης, Θ. Μακρής, Δ. Τούσουλης, Κ. Τσιούφης 


176
 

Ο ρόλος της περιπατητικής καταγραφής της αρτηριακής πίεσης στην εγκυμοσύνη
Σ. Αρχοντάκης, Κ. Θωμόπουλος, Θ. Μακρής184
 

Ιμπρουτινίμπη και αρτηριακή υπέρταση: Δεδομένα από επιδημιολογικές και τυχαιοποιημένες μελέτες
Σ. Χισσάν, Μ. Μαυρίδου, Φ. Σίσκος, Δ. Πατούλιας, Α. Κατσιμάρδου, Κ. Σταυρόπουλος, Κ. Ιμπριάλος, Κ. Χρήστου, Μ. Καλογήρου, Μ.-Π. Μπουκής, Σ. Βακαλοπούλου, Μ. Δούμας

 

190
 

Ο ρόλος της αρτηριακής σκληρίας στην ασυμπτωματική νόσο μικρών αγγείων του εγκεφάλου και στη γνωστική λειτουργία
Σ. Σπηλιοπούλου, Ε. Κορομπόκη, Ν. Τσούτσουρα, Ε. Μητσικώστα, Ν. Zακόπουλος, Ε. Μανιός

 

199
 Πρωτότυπη εργασία

Ο ρόλος της αορτικής σκληρίας κατά την οξεία φάση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ως προς την πρόγνωση της μακροπρόθεσμης
έκβασης των ασθενών

Σ. Σαμαρά, Α. Βέμμου, Αι. Κύρκου, Aθ. Δ. Πρωτογέρου, Χ. Παπαμιχαήλ, Ε. Κορομπόκη, Κ. Σταματελόπουλος, Κ. Βέμμος

 

207
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Αμφοτερόπλευρη στένωση των νεφρικών αρτηριών και ο ρόλος της αγγειοπλαστικής στην αντιμετώπισή της
Αλ. Αναστασίου, Κ. Δημητριάδης, Δ. Κωνσταντινίδης, Κ. Τσιούφης

 

216
Ιατρείο υπέρτασης

Κέντρο Υπέρτασης και 24ωρης Καταγραφής της Αρτηριακής Πίεσης,
Γ΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Β. Κώτσης

222
     

 


Close

Close
Close