Τόμος 28 - Τεύχος 2: 2019

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης  

Τόμος 28 - Τεύχος 2: 2019

Τόμος 28 - Τεύχος 2: 2019 (Συμπληρωματικό)


Περιεχόμενα  

Σελίδα

 

Περιεχόμενα

 

 
Διακεκριμένοι επιστήμονες

Gianfranco Parati

 

79
Επίκαιρα άρθρα

Blood pressure variability: clinical relevance and application
G. Parati, J.E. Ochoa, M. Pengo, C. Lombardi, G. Bilo

 

80
 

Ο ρόλος της νατριοευαισθησίας στην υπέρταση
Ο. Μπαλάφα, Ρ. Καλαϊτζίδης

 

93
Aνασκοπήσεις κλινικής πράξης 

Ο ρόλος της τηλεπαρακολούθησης στη διαχείριση υπερτασικών ασθενών
Δ. Κωνσταντινίδης, Κ. Τσιούφης, E. Μαντζουράνης, Π. Hλιάκης, Ε. Σιάφη, Δ. Τούσουλης

 

102
 

Ανασκόπηση των σημαντικότερων σκορ εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου και ανάπτυξη κλινικού σκορ το οποίο θα προβλέπει την ανεύρεση υψηλών τιμών αορτικής σκληρίας σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση
Ι. Κουτάγιαρ, Χ. Βλαχόπουλος, Α. Πρωτογέρου, Π. Ξαπλαντέρης, Α. Αργύρης, Β. Γαρδικιώτη, Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Ν. Τεντολούρης, Π. Σφηκάκης, Δ. Τούσουλης

 

111
 

Η επίδραση των SGLT-2 αναστολέων στην αρτηριακή πίεση και η σημασία της για τη νεφροπροστασία και την καρδιοπροστασία
Ε. Παπαδοπούλου, Χ. Λουτράδης, Ε. Αγγελούδη, Π. Σαραφίδης

 

122
 

Αρτηριακή σκληρία στην παιδική παχυσαρκία
Μ. Ποικιλίδου, Α. Γραμματικοπούλου, Μ. Στάμου, Α. Γιαννόπουλος, Π. Ζεμπεκάκης

 

141
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Η διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας στον υπερτασικό ασθενή και ο θεμέλιος ρόλος της στον καρδιαγγειακό κίνδυνο
Αναστασίου, Ε. Λυμπερόπουλος

 

 148
Ιατρείο υπέρτασης

Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση
Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
Μ. Μαρκέτου

 

154

 

 Τόμος 28 - Τεύχος 2: 2019 (Συμπληρωματικό)


Περιεχόμενα  

Σελίδα

 

Περιεχόμενα

 

 
Aνασκοπήσεις κλινικής πράξης

Καθοριστικοί παράγοντες υποστροφής της υπερτροφίας αριστεράς κοιλίας σε υπερτασικούς ασθενείς: αποτελέσματα παρακολούθησης 5 ετών
Ε. Ανδρίκου, Κ. Τσιούφης, Ι. Ανδρίκου, Δ. Κωνσταντινίδης, Π. Ηλιάκης, Δ. Τούσουλης

 

163
 

Η Αρτηριακή Υπέρταση σε HIV ασθενείς
Μ. Βέλλιου, Α. Αθανασίου, Η. Σανίδας, Δ. Παπαδόπουλος, Κ. Τσάκαλης, Κ. Ζέρβα, Σ. Βάκρου, Ι. Μπαρμπετσέας

 

169
 

Μεταβολές κεντρικής και περιφερικής αρτηριακής πίεσης και αιμοδυναμικών παραμέτρων σε φυσιολογική κύηση
Ε. Φυλάκη, Μ. Ποικιλίδου, Π. Ζεμπεκάκης

 

175
 

Η επίδραση των παραγόντων λιπώδους ιστού στο καρδιαγγειακό σύστημα ασθενών με αρτηριακή υπέρταση
Κ. Ζέρβα, Δ. Παπαδόπουλος, Η. Σανίδας, Κ. Τσάκαλης, Μ. Βέλλιου, Δ. Ηλιόπουλος, Δ. Περρέα, Μ. Μαντζουράνη, Ι. Μπαρμπετσέας

 

185
 

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης στο σπίτι σε παιδιά και εφήβους: δεδομένα και κλινική εφαρμογή
Ι. Μπουντζώνα, Ε. Σταμπολλίου, Α. Ντινέρη, Α. Κόλλιας, Α. Βαζαίου, Α. Σολδάτου, Γ.Σ. Στεργίου

 

191
Πρωτότυπες εργασίες

Αρτηριακή σκληρία και συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή με τη χορήγηση ιρβεσαρτάνης σε νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς
Ρ. Καλαϊτζίδης, Θ. Παναγιωτοπούλου, Δ. Σταγκίκας, Κ. Παππάς, Χ. Γεωργίου, Π. Γκαρζονίκα, Ο. Μπαλάφα, Β. Κοίλιας, Β. Τσιμιχόδημος

 

199

Αναστολή του mTOR σε SHRs: Νέα θεραπευτική στρατηγική για την αρτηριακή υπέρταση και την υποστροφή των βλαβών σε όργανα-στόχους;
Χ.Β. Γελαδάρη, Ε.Α. Ανδρεάδης, Α. Παπαλόης, Α. Ζαχαριουδάκη

 

205

 

Close

Close
Close