Επιτροπή Σύνταξης

Πρόεδρος: Θ. Μακρής
Διευθυντής Σύνταξης: Ρ. Καλαϊτζίδης
Υπεύθυνοι Σύνταξης: Δ. Παπαδόπουλος, Ε. Γκαλιαγκούση
Μέλη: Α. Πρωτογέρου, Ι. Ζαρίφης, Μ. Ποικιλίδου
Σύμβουλος Σύνταξης: Π. Ζεμπεκάκης
Επίτιμοι Πρόεδροι: Αχ. Τουρκαντώνης, Α. Λαζαρίδης
Close

Close
Close