Σχολείο Υπέρτασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
2ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 2018

Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης διοργανώνει το 2ο Σχολείο Υπέρτασης για ειδικούς και ειδικευόμενους Παθολογίας, Καρδιολογίας, Νεφρολογίας και Γενικής Ιατρικής.

Το Σχολείο θα πραγματοποιηθεί από 22-25 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα.

Το «Σχολείο Υπέρτασης» είναι μια νέα αυτοτελής και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, με σκοπό την πλήρη ανασκόπηση των κλασσικών και σύγχρονων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με την επιδημιολογία, την παθογένεια, τις παθοφυσιολογικές επιπτώσεις, τη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία της υπέρτασης.
Απευθύνεται σε παθολόγους, καρδιολόγους, γενικούς γιατρούς, νεφρολόγους, ή ειδικευόμενους προς στο τέλος της ειδίκευσής τους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπέρταση και τα σχετιζόμενα νοσήματα.
Διαδικασία εκπαίδευσης:
• 31 ώρες εκπαίδευσης (50% διαλέξεις, 50% συζήτηση) από 35 έμπειρους ειδικούς.
• 36 εκπαιδευόμενοι οι οποίοι χωρίζονται σε 6 ομάδες των 6 ατόμων και σε κάθε εκπαιδευτική συνεδρία επεξεργάζονται θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα, ατομικά ή ομαδικά.
• Αξιολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων γίνεται ανώνυμα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στη αρχή και το τέλος της εκπαίδευσης.
• Η παρακολούθηση τουλάχιστον 12 από τις 14 συνεδρίες είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων της πρώτης και της τελευταίας συνεδρίας.
Πιστεύουμε ότι το «Σχολείο Υπέρτασης» θα αποτελέσει διαχρονική δραστηριότητα της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των γιατρών στη σύγχρονη αντιμετώπιση της υπέρτασης στην κλινική πράξη.

Όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να στείλουν σχετική αίτηση στο e-mail της Γραμματείας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης (gramatia.hypertasi@gmail.com)  με θέμα ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ 2Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ - 2018  έως 15 Ιανουαρίου 2018, με τα εξής στοιχεία:


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛ. KINHTΟ
Ε-ΜΑΙL
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ 200,00 €
ΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 100,00 €
Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:
• Εγγραφή
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
• Έντυπα & Υλικό του συνεδρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με μοριοδότηση (εφόσον καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)
Η εγγραφή στο Συνέδριο θεωρείται έγκυρη και γίνεται δεκτή μετά από επιλογή από την Οργανωτική Επιτροπή.
Τέλος Ιανουαρίου θα σας αποσταλεί γραπτή ενημέρωσή σας , ώστε να γίνει εντός 7 ημερών τραπεζική κατάθεση ποσού ίσου με το δικαίωμα εγγραφής στο λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης και να εξασφαλιστεί η θέση σας στο Σχολείο Υπέρτασης.
Τα  αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να σταλεί μέσω e-mail στο gramatia.hypertasi@gmail.com.

Δείτε το πρόγραμμα

Close

Close
Close