Τόμος 24 - Τεύχη 1-3: 2015

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 24 - Τεύχη 1-3: 2015

 Περιεχόμενα   Σελίδα  
Ανασκοπήσεις  

Μεταβλητότητα αρτηριακής πίεσης: Τεχνικές μέτρησης,
σχέση με βλάβη οργάνων-στόχων, προγνωστική αξία και
επίδρση αντιυπερτασικής θεραπείας

Ν. Μπουμπουχαιροπούλου, Α. Ντινέρη, Α. Κόλλιας,
Α. Αχείμαστος, Γ.Σ. Στεργίου

 

  9
 

O ρόλος του πατέρα στην προεκλαμψία
Γ. Βαμβάκου, Β. Κατσή, Χ. Βαρούνης, Κ. Θωμόπουλος, Θ. Μακρής

 

 
  19
 

Επιδημιολογία, παθογένεια και θεραπεία της υπέρτασης
κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης

Α.Σ. Μπίκος, Π.Α. Σαραφίδης, Π.Ι. Γεωργιανός

 
  25
 

Αλλοιώσεις μικρών και μεγάλων αγγείων σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα
Π. Ανυφαντή, Α. Τριανταφύλλου, Ν. Κολέτσος, Π. Πούλιος, Σ. Δούμα

 

 
  36
Πρωτότυπες
Εργασίες

Επίπεδα απελίνης και βισφατίνης στον ορό υγιών ατόμων με υψηλή εργασίες φυσιολογική αρτηριακή πίεση
Χ.Ι. Λιάκος, Η.Α. Σανίδας, Δ.Ν. Περρέα, Χ.Α. Γράσσος,
Ι.Δ. Μπαρμπετσέας, Δ.Π. Παπαδόπουλος

 

 
  45

Επιπολασμός υποκλινικών δεικτών μικρο- και μακροαγγειοπάθειας στους διαφορετικούς φαινοτύπους της αρτηριακής υπέρτασης και συσχέτιση με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
Α. Τριανταφύλλου, Π. Ανυφαντή, Ξ. Ζαμπούλης, Γ. Τριανταφύλλου, Ε. Γκαλιαγκούση, Ε. Γαβριηλάκη, Β. Γκόλιας, Κ. Πετίδης, Σ. Δούμα

 

 
  52
     

                     
Close

Close
Close