Σεμινάρια Υπέρτασης

Τα σεμινάρια υπέρτασης θα γίνουν τις εξής ημερομηνίες:


18/11/2017 - ΚΕΔΕΑ

16/12/2017 - «Ολυμπιακό Μουσείο»

13/01/2018 - ΚΕΔΕΑ

03/02/2018 - ΚΕΔΕΑ

03/03/2018 - ΚΕΔΕΑ

14/04/2018 - ΚΕΔΕΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης τα σεμινάρια που θα γίνουν στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel και στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Εκτός από το 2ο Σεμινάριο 16/12/2017 που θα διενεργηθεί στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 3ης Σεπτεμβρίου με Αγ. Δημητρίου).

Πρόγραμμα παλαιότερων σεμιναρίων υπέρτασης:

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Close

Close
Close