Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Μαρτίου 2016 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


Πρόεδρος:    
Στεργίου Γεώργιος
     
Αντιπρόεδρος:   Καλαϊτζίδης Ρήγας
     
Γενικός Γραμματέας:   Μακρής Θωμάς
     
Ειδικός Γραμματέας:   Πρωτογέρου Αθανάσιος
     
Ταμίας:   Ζαρίφης Ιωάννης
     
Μέλη:   Αχείμαστος Απόστολος
    Παπαδόπουλος Δημήτριος
    Ποικιλίδου Μαρία
    Σαραφίδης Παντελής


Το νέο ΔΣ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσει τους στόχους της Εταιρείας στην εκπαίδευση, την έρευνα και τελικά την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υπέρτασης και των καρδιαγγεικών νοσημάτων.Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης
ΓΣ Στεργίου

        

       
Close

Close
Close