Επιτροπή Σύνταξης

Πρόεδρος: Π. Ζεμπεκάκης
Αντιπρόεδρος: Δ. Παπαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Μ. Δούμας
Ειδ. Γραμματέας: Π. Σαραφίδης
Ταμίας: Β. Κατσή
Μέλη: Ε. Γκαλιαγκούση, Ρ. Καλαϊτζίδης, Ε. Καλλίστρατος, Ε. Μανιός
Σύμβουλος Σύνταξης: Π. Ζεμπεκάκης
Επίτιμοι Πρόεδροι: Αχ. Τουρκαντώνης, Α. Λαζαρίδης

Close

Close
Close